Informácie:  info@vmrallyteam.sk

Tomáš Vrábel

Tel.: 0907 293 764
e-mail:     vrabel@vmrallyteam.sk

Vrábel Motoršport, o.z.
Šalgovce 111
956 06 Šalgovce
IČO: 422 080 25
DIČ: 2023413777
číslo bank. účtu: 5026288981/0900